Raport EBI nr 3

Numer: 3/2015

Data sporządzenia: 09-01-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Uchwała nr 31/2015 Zarządu GPW w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowań akcji zwykłych na okaziciela serii D i E na rynku NewConnect.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. informuje, iż w dniu 8 stycznia 2015 roku otrzymał Uchwałę nr 31/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect:

1)      675.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

2)      1.043.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E,

na dzień 13 stycznia 2015 r. - pod warunkiem dokonaniu w dniu 13 stycznia 2015 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLMARKA00014”.

Akcje zwykłe na okaziciela serii D i E będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „MARKA” i oznaczeniem „MRK”.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka