Raport EBI nr 8

Numer: 8/2015

Data sporządzenia: 15-01-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Opublikowanie Memorandum Informacyjnego I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnego Obligacji serii H1.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB 6/2015 i RB 7/2015, informuje, iż w dniu 15 stycznia 2015 roku na stronie internetowej Emitenta (www.markasa.pl) oraz na stronie internetowej Oferującego - Dom Maklerski Ventus Asset Management S.A. (www.ventusam.pl) zostało opublikowane Memorandum Informacyjne I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjne Obligacji serii H1 sporządzone w związku z ofertą publiczną 2.000 obligacji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda spółki Marka S.A. przeprowadzaną w ramach I Programu Emisji Obligacji.

Oferta Publiczna Obligacji serii H1 Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym I Programu Emisji Obligacji oraz Memorandum Informacyjnym Obligacji serii H1, które są jedynie prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Obligacjach serii H1, ich ofercie i Emitencie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka