Raport EBI nr 18

Numer: 18/2015

Data sporządzenia: 25-03-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Przyjęcie obligacji na okaziciela serii H1 do depozytu przez KDPW.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. („Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 24 marca 2015 roku uchwałę nr 181/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 24 marca 2015 roku, zgodnie z którą KDPW, po rozpatrzeniu wniosku Spółki (RB 17/2015), postanawia przyjąć do depozytu papierów wartościowych 2.000 obligacji na okaziciela serii H1 spółki Marka S.A. („Obligacje”) pod warunkiem wprowadzenia tych Obligacji do alternatywnego systemu obrotu („ASO”).

Zarejestrowanie Obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych Obligacji do ASO.

Informacja o zarejestrowaniu Obligacji pod kodem PLMARKA00048 zostanie przekazana w formie komunikatu KDPW.

 

 Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka