Raport EBI nr 19

Numer: 19/2015

Data sporządzenia: 10-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego w 2015 r.

 

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” (Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2009 r.).

 

Treść raportu:

                Zarząd Spółki MARKA S.A. informuje, że Spółka postanowiła zmienić wskazany w raporcie bieżącym Spółki nr 59/2014 termin przekazania raportu rocznego za rok 2014 z 12 czerwca 2015 r. na 13 kwietnia 2015 r.

Niniejszym raportem Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2014 rok:       

Raport roczny za 2014 rok – 13 kwietnia 2015 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka