Raport EBI nr 28

Numer: 28/2015

Data sporządzenia: 24-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii H1 do obrotu na Catalyst.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym został złożony do Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie wniosek o wprowadzenie 2 000 sztuk obligacji na okaziciela serii H1, o wartości nominalnej 1000,00 złoty każda, do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst.

 

 Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka