Raport EBI nr 29

Numer: 29/2015

Data sporządzenia: 27-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2014 z dnia 24 lipca 2014 r., dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów, jako zabezpieczenie zobowiązania z obligacji serii D, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 23 kwietnia 2015 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów. Przedmiotowy zastaw rejestrowy był ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.500.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka