Raport EBI nr 31

Numer: 31/2015

Data sporządzenia: 06-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Powołanie Prezesa Zarządu Marka S.A. na kolejną kadencję.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt. 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż na podstawie § 25 ust 1 lit j w związku z § 27 ust 3 i 4 Statutu Spółki oraz w związku z upływem pierwszej kadencji Zarządu spółki Marka S.A. Rada Nadzorcza na mocy uchwały nr 7/2015 z dnia 06 maja 2015 roku uchwaliła, iż Zarząd Spółki w drugiej kadencji będzie jednoosobowy oraz powołała Pana Jarosława Konopkę w skład Zarządu spółki  Marka S.A. na kolejną kadencję i powierzyła pełnienie  funkcji  Prezesa Zarządu.

Jednocześnie Spółka informuje, że życiorys Prezesa Zarządu został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 22/2012.

                 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka