Raport ESPI nr 3

Numer: 3/2015

Data sporządzenia: 07-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zwołanie ZWZA na dzień 11 czerwca 2015 roku.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

             Zarząd Spółki Marka S.A.  z siedzibą w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000358994, wysokość kapitału zakładowego: 4.032.286,00 PLN - wpłacony w całości, NIP: 542-297-18-17, działając na podstawie art. 399 § 1 oraz  art.  395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się 11 czerwca 2015 roku, o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Białymstoku, przy ul. Świętego Rocha 5, lok. 109, 15-879 Białystok.

Załączniki:                   

1)      Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 11.06.2015.pdfpdf icon

2)      Projekty Uchwał na ZWZA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka