Raport EBI nr 39

Numer: 39/2015

Data sporządzenia: 15-05-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych.

Podstawa prawna:

Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. (Emitent, Spółka), informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie terminowego przekazania raportów bieżących dotyczących nowo podpisanych umów pożyczek z podmiotami powiązanymi. W dniu 04-04-2015 została aneksowana umowa pożyczki z podmiotem powiązanym i 29-04-2015 została podpisana nowa umowa pożyczki z podmiotem powiązanym. Opóźnienie w przekazaniu było spowodowane niezamierzonym przeoczeniem terminu publikacji raportu bieżącego.

Zarząd Spółki dołoży starań, aby taka sytuacja nie nastąpiła w przyszłości.

Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 38/2015 z dnia 15.05.2015 r. opublikował zestawienie wszystkich umów pożyczek z podmiotami powiązanymi.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka