Raport EBI nr 43

Numer: 43/2015

Data sporządzenia: 11-06-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

 

Temat: Korekta Raportu 40/2015 Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), przesyła skorygowaną treść raportu bieżącego nr 40/2015. Powodem korekty jest brak szczegółowych informacji dotyczących zakresu aneksowania wskazanych umów.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w wyniku aneksowania umów pożyczek aktualne zestawienie pożyczek przedstawia załącznik.

Załączniki:          

Pozyczki_Marka_SA_19_maj_2015.pdf

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 18.05.2015 r. zostały aneksowane dwie umowy pożyczki pomiędzy Emitentem a spółką Dariusz Kowalczyk Spółka Jawna („DKSJ”), gdzie wspólnik DKSJ Dariusz Kowalczyk jest Członkiem Rady Nadzorczej w Marka S.A. i akcjonariuszem Emitenta oraz spółka DKSJ jest akcjonariuszem Emitenta. Zakres zmian w obu aneksowanych pożyczkach dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Zgodnie z aneksami nowy termin spłaty obu pożyczek przypada na dzień: 28.05.2017 r.

Pierwsza z aneksowanych umów, zawarta w dniu 03.01.2013 r., jest na kwotę nominalną pożyczki 499 999,00 zł. Druga z aneksowanych umów, zawarta w dniu 12.022013 r., jest na kwotę nominalną pożyczki 500 000,00 zł.

Aktualne zestawienie pożyczek przedstawia załącznik.

Załączniki:

Po_korekcie_Pozyczki_Marka_SA_19_maj_2015.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka