Raport EBI nr 45

Numer: 45/2015

Data sporządzenia: 12-06-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZ Marka S.A w dniu 11.06.2015 r.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 11 czerwca 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marka S.A. rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad.

Załączniki:

Treść Uchwał podjętych na ZWZA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka