Raport ESPI nr 5

Numer: 5/2015

Data sporządzenia: 12-06-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 11.06.2015.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A., które zwołane zostało na dzień 11 czerwca 2015 roku („Walne Zgromadzenie”).

Na Walnym Zgromadzeniu  w dniu 11 czerwca 2015 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 3.605.750 (słownie: trzy miliony sześćset pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt)  głosów, co stanowiło 74,46% (słownie: siedemdziesiąt cztery i czterdzieści sześć setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:                     

1)      Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 11.06.2015.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka