Raport EBI nr 48

Numer: 48/2015

Data sporządzenia: 24-06-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Marka S.A.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2015 w sprawie powołania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11.06.2015 r. członków Rady Nadzorczej spółki  Marka S.A. na następną kadencję, informuje, iż w dniu 23.06.2015 r. na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji podjęto uchwałę o powierzeniu Panu Piotrowi Zimnochowi pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Marka S.A. oraz uchwałę o powierzeniu Panu Dariuszowi Kowalczykowi pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącego  Rady Nadzorczej spółki Marka S.A.

Po podjęciu powyższych uchwał poszczególne funkcje w Radzie Nadzorczej Spółki sprawują:

Piotr Zimnoch - Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Dariusz Kowalczyk - Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej,

Iwona Maria Kowalczyk - Członek Rady Nadzorczej,

Dawid Sukacz - Członek Rady Nadzorczej,

Waldemar Stanisław Kuczyński - Członek Rady Nadzorczej,

Życiorysy zawodowe wszystkich członków Rady Nadzorczej zostały zamieszczone w raporcie nr 47/2015 z dnia 12.06.2015 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka