Raport EBI nr 57

Numer: 57/2015

Data sporządzenia: 24-10-2015r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Marka S.A.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 października 2015 roku otrzymał od Pana Dawida Sukacza oświadczenie o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem 23 października 2015 roku.

Pan Dawid Sukacz nie podał powodu rezygnacji.

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółki dziękują Panu Dawidowi Sukaczowi za pracę wykonywaną w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Emitent niezwłocznie podejmie działania mające na celu uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka