Raport EBI nr 65

Numer: 65/2015

Data sporządzenia: 04-12-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Umowa – badanie sprawozdania finansowego.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. informuje, że w dniu 04.12.2015 r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2015.

Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ul. gen. Władysława Andersa 26, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i została wybrana przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 13.11.2015 roku (Uchwała nr 1).

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka