Raport EBI nr 69

Numer: 69/2015

Data sporządzenia: 18-12-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o niedojściu emisji obligacji serii L1 do skutku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2015 z dnia 02 grudnia 2015 r., iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 42/18/12/15 z dnia 18 grudnia 2015 r. o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii L1.

Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem wymaganego progu emisji określonym w uchwale Zarządu nr 39/02/12/15 z dnia 02 grudnia 2015 r. Kwoty wpłacone tytułem zapisu na nabycie obligacji serii L1 zostaną w dniu dzisiejszym zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii L1.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka