Raport EBI nr 01

Numer: 01/2016

Data sporządzenia: 04-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykreślenie zastawów rejestrowych na zbiorze wierzytelności.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2014 z dnia 12 maja 2014 r., dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów, jako zabezpieczenie zobowiązania z obligacji serii C, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 30 grudnia 2015 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów, a przedmiotowy zastaw rejestrowy był ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 1.800.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia) oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów, jako zabezpieczenie zobowiązania z obligacji serii G, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 30 grudnia 2015 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów, a przedmiotowy zastaw rejestrowy był ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 312.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka