Raport EBI nr 02

Numer: 02/2016

Data sporządzenia: 07-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Korekta Raportu72/2015 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), przesyła skorygowaną treść raportu bieżącego nr 72/2015. Powodem korekty jest błędny opis nazwy raportu rocznego.

Treść raportu przed korektą:

Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

1.       Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12-02-2016 r.

2.       Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13-05-2016 r.

3.       Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12-08-2016 r.

4.       Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14-11-2016 r.

Roczny:

1.       Raport roczny za 2014 rok – 10-06-2016 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Treść raportu po korekcie:

Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2015 roku – 12-02-2016 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2016 roku – 13-05-2016 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku – 12-08-2016 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku – 14-11-2016 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2015 rok – 10-06-2016 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka