Raport EBI nr 09

Numer: 09/2016

Data sporządzenia: 18-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 18.01.2016 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a spółką Dariusz Kowalczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, umowa pożyczki na kwotę 600.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 18.01.2019 r. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_18_stycznia_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka