Raport EBI nr 10

Numer: 10/2016

Data sporządzenia: 26-01-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykreślenie zastawu rejestrowego na zbiorze wierzytelności.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

            Zarząd Marka S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r., dotyczącego wpisu zastawu rejestrowego w Rejestrze Zastawów, jako zabezpieczenie zobowiązania z obligacji serii B, informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wydział X Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 21 stycznia 2016 r. o wykreśleniu zastawu wpisanego do rejestru zastawów, a przedmiotowy zastaw rejestrowy był ustanowiony na zabezpieczenie kwoty w maksymalnej wysokości 32.000.000,00 zł (najwyższa suma zabezpieczenia).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka