Raport EBI nr 19

Numer: 19/2016

Data sporządzenia: 31-03-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o niedojściu emisji obligacji serii L3 do skutku.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA (dalej „Emitent”, „Spółka”) informuje w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 5 marca 2016 r., iż w dniu dzisiejszym podjął uchwałę nr 08/31/03/16 z dnia 31 marca 2016 r. o niedojściu do skutku emisji i niedokonaniu przydziału obligacji serii L3.

Niedojście emisji do skutku spowodowane było nieosiągnięciem wymaganego progu emisji określonym w uchwale Zarządu nr 06/04/03/16 z dnia 4 marca 2016 r. Kwoty wpłacone tytułem zapisu na nabycie obligacji serii L3 zostaną w dniu dzisiejszym zwrócone na rachunek wskazany przez subskrybenta w formularzu przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii L3.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka