Raport EBI nr 22

Numer: 22/2016

Data sporządzenia: 29-04-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 i  § 3 ust. 2 pkt. 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 28.04.2016 r. został zawarty pomiędzy Emitentem a panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Spółki, aneks do umowy pożyczki z dnia 29 kwietnia 2015 r. na kwotę 116.000,00 zł. Zgodnie z zawartym aneksem nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 29.04.2019 r. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższą zmianę przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_29_kwietnia_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka