Raport EBI nr 31

Numer: 31/2016

Data sporządzenia: 15-06-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana danych Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

                Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15.06.2016 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o dokonaniu w dniu 09.06.2016 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym rejestracji zmian w zakresie Rady Nadzorczej Emitenta poprzez wykreślenie pana Dawida Marka Sukacza i wpisanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta, pana Krzysztofa Łuczaja, o powołaniu którego Spółka informowała w RB EBI nr 59/2015 z dnia 29.10.2015 r.

               

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka