Raport ESPI nr 6

Numer: 6/2016

Data sporządzenia: 28-06-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 28.06.2016.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

                Zarząd MARKA S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A., które zwołane zostało na dzień 28 czerwca 2016 roku („Walne Zgromadzenie”).

                Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2016 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 3.480.094 (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt cztery)  głosów, co stanowiło 71,87% (słownie: siedemdziesiąt jeden i osiemdziesiąt siedem setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:                   

  1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 28.06.2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka