Raport ESPI nr 7

Numer: 7/2016

Data sporządzenia: 11-07-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:


Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 11.07.2016 r. została zawarta pomiędzy Emitentem a Panem Krzysztofem Grabowskim, prokurentem spółki Marka S.A., umowa pożyczki na kwotę 240.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 11.07.2019 r. Pożyczka ta ma oprocentowanie zbliżone do stawek rynkowych.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższe zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_11_lipca_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka