Raport EBI nr 38

Numer: 38/2016

Data sporządzenia: 05-10-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Sprostowanie miejsca publikacji informacji o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), omyłkowo opublikował w RB EBI nr 37/2016 informację o zmianach w zakresie umów dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek, gdyż przedmiotowy raport powinien być opublikowany, jako RB ESPI.

W dniu dzisiejszym Spółka zauważyła tę nieprawidłowość i raportem bieżącym ESPI nr 8/2016 dokonała ponownej publikacji informacji o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek wraz z załącznikiem.

Spółka bardzo przeprasza za zaistniałe niedopatrzenie.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka