Raport EBI nr 43

Numer: 43/2016

Data sporządzenia: 06-12-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Zmiana Uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji serii L4.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 8) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka SA („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 roku podjął uchwałę nr 31/06/12/16 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii L4 („Obligacje”), o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 42/2016 w dniu 18.11.2016 r. Przedmiotowa uchwała zmienia określone pierwotnie terminy składania propozycji nabycia Obligacji i termin przyjmowania zapisów od inwestorów. Zapisy będą przyjmowane do 15 grudnia 2016 r. W wyniku wejścia w życie przedmiotowej uchwały Zarządu przydział Obligacji nastąpi 16 grudnia 2016 r., a termin wykupu Obligacji przez Spółkę nastąpi w dniu 16 grudnia 2018 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka