Raport ESPI nr 11

Numer: 11/2016

Data sporządzenia: 19-12-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Informacja o umowach dotyczących zaciągniętych przez Emitenta pożyczek.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”), jako pożyczkobiorca wobec podmiotów powiązanych (rozumianych jako powiązania majątkowe), informuje, iż w dniu 19.12.2016 r. zostały zawarte pomiędzy Emitentem a:

 1. Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA została aneksowana umowa z dnia 29.08.2012 r. na kwotę 250.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 04.04.2017 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.09.2025 r.
 2. Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SAzostała aneksowana umowa z dnia 14.05.2013 r. na kwotę 50.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 14.05.2017 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.09.2025 r.
 1. Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA została aneksowana umowa z dnia 29.04.2015 r. na kwotę 116.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 29.04.2019 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.06.2027 r.
 2. Panem Jarosławem Konopką, Prezesem Zarządu Marka SA została aneksowana umowa z dnia 11.04.2016 r. na kwotę 100.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 11.04.2019 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.06.2027 r.
 3. Panem Bartoszem Konopką, synem Jarosława Konopki pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Marka S.A., została aneksowana umowa z dnia 12.01.2016 r. na kwotę 170.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 12.01.2019 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.12.2026 r.
 4. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 03.01.2013 r. na kwotę 499.999,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 28.05.2017 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.03.2026 r.
 5. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 12.02.2013 r. na kwotę 500.000,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 28.05.2017 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.12.2025 r.
 6. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 04.10.2013 r. na kwotę 1.279.651,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 01.10.2019 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.12.2027 r.
 7. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 20.05.2014 r. na kwotę 490.000,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 20.05.2017 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.09.2025 r.
 8. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 25.06.2014 r. na kwotę 100.000,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 25.06.2017 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.06.2026 r.
 9. Spółką ASDEX Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 18.01.2016 r. na kwotę 600.000,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 18.01.2019 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.03.2027 r.
 10. Panem Dariuszem Kowalczykiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki, porozumienie do umowy z dnia 04.10.2013 r. na kwotę 720.349,00 zł. Zakres zmian w porozumieniu dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 01.10.2019 r. Zgodnie z porozumieniem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.03.2028 r.
 11. Spółką Dariusz Kowalczyk Sp. z o.o., akcjonariuszem Spółki, została aneksowana umowa z dnia 04.07.2014 r. na kwotę 300.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 04.07.2017 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.06.2026 r.
 12. Panem Dariuszem Kowalczykiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki, została aneksowana umowa z dnia 24.03.2014 r. na kwotę 400.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 24.03.2017 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.03.2025 r.
 13. Panem Dariuszem Kowalczykiem, członkiem Rady Nadzorczej Spółki, akcjonariuszem Spółki, została aneksowana umowa z dnia 31.03.2014 r. na kwotę 499.000,00 zł. Zakres zmian w aneksie dotyczy zmiany daty spłaty pożyczki. Pierwotna data spłaty przypadała na dzień: 31.03.2017 r. Zgodnie z aneksem do umowy pożyczki nowy termin spłaty pożyczki przypada na dzień: 30.06.2025 r.

Zestawienie pożyczek uwzględniające powyższe zmiany przedstawia załącznik.

Załączniki:

Pozyczki_Marka_SA_19_grudnia_2016.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka