Raport EBI nr 47

Numer: 47/2016

Data sporządzenia: 23-12-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:

Kwartalne:

  1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14-02-2017 r.
  2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 12-05-2017 r.
  3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14-08-2017 r.
  4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14-11-2017 r.

Roczny:

  1. Raport roczny za 2016 rok – 13-06-2017 r.

Zarząd informuje, że ewentualne zmiany dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane w formie raportu bieżącego.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka