Raport EBI nr 6

Numer: 6/2013

Data sporządzenia: 14-02-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za IV kwartał 2012 r.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego IV kwartał 2012 roku.

 

Załączniki:

Raport_kwartalny_IV_2012_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Wiceprezes Zarządu: Jarosław Konopka