Raport EBI nr 17

Numer: 17/2013

Data sporządzenia: 29-05-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Korekta Raportu okresowego za I kwartał 2013 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Marka  S.A. niniejszym publikuje korektę raportu okresowego Spółki za I kwartał 2013 r. Zmiana dotyczy przesunięcia wartości zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, notowanych na Catalyst z pozycji bilansowej Zobowiązania długoterminowe do Zobowiązania krótkoterminowe.

Szczegółowo zostało to przedstawione poniżej.

Było:

a) Zobowiązania długoterminowe = 16 298 716,66 zł

b) Zobowiązania krótkoterminowe = 9 633 425,32 zł

Jest:

a) Zobowiązania długoterminowe = 2 193 716,66 zł

b) Zobowiązania krótkoterminowe = 23 738 425, 32 zł.

Ponadto, Zarząd Marka S.A. dokonuje sprostowania daty podpisania umowy sprzedaży wierzytelności, o którym informuje w raporcie bieżącym: Korekta raportu miesięcznego kwiecień 2013 r. (RB EBI 16/2013). Ze względów formalno-prawnych oraz nieprzewidzianych trudności organizacyjnych termin podpisania umowy sprzedaży wierzytelności na kwotę 486.189,17 zł uległ zmianie na 13 maja 2013 r.

Załączniki:

Korekta_Raport_kwartalny_I_2013_Marka_SA.pdf pdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Wiceprezes Zarządu: Jolanta Szorc