Raport EBI nr 20

Numer: 20/2013

Data sporządzenia: 12-06-2013 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport roczny za 2012 rok.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego rocznego za 2012 rok.

 

Załączniki:

Raport_roczny_2012_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2012_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2012_Sprawozdanie_Zarządu_z_działalności_Spółki_Oświadczenia_Zarządu_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2012_Raport_i_Opinia_Biegłego_Rewidenta_cz_4.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka

Członek Zarządu: Jolanta Szorc