Raport EBI nr 39

Numer: 39/2014

Data sporządzenia: 14-08-2014 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za II kwartał 2014 r.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego II kwartał 2014 roku.

 

Załączniki:

Raport_kwartalny_II_2014_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka