Raport EBI nr 21

Numer: 21/2015

Data sporządzenia: 13-04-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport roczny za 2014 rok.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego rocznego za 2014 rok.

 

Załączniki:

Raport_roczny_2014_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2014_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2014_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Oswiadczenie_Zarzadu_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2014_Raport_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_cz_4.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka