Raport EBI nr 61

Numer: 61/2015

Data sporządzenia: 13-11-2015 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego III kwartał 2015 roku.

 

Załączniki:

Raport_kwartalny_III_2015_Marka_SA.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka