Raport EBI nr 26

Numer: 26/2016

Data sporządzenia: 30-05-2016 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport roczny za 2015 rok.

 

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Raportu Rocznego za 2015 rok.

 

Załączniki:

Raport_roczny_2015_Marka_SA_cz_1.pdfpdf icon

Raport_roczny_2015_Sprawozdanie_finansowe_cz_2.pdfpdf icon

Raport_roczny_2015_Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Spolki_Oswiadczenie_Zarzadu_cz_3.pdfpdf icon

Raport_roczny_2015_Raport_i_Opinia_Bieglego_Rewidenta_cz_4.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka