Raport EBI nr 01

Numer: 01/2017

Data sporządzenia: 13-01-2017 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Raport miesięczny grudzień 2016 r.

Podstawa prawna:

Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd Spółki Marka S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2016 r.

Załączniki:

Raport_miesieczny_grudzien_2016_Marka_SA.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka