Raport ESPI nr 07

Numer: 07/2017

Data sporządzenia: 27-01-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Opóźnienie w wypłacie odsetek obligacji serii L2.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że wypłata odsetek za piąty okres odsetkowy od obligacji serii L2 przypadająca na dzień 29 stycznia 2017 roku nastąpi w innym terminie niż wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii L2.

Opóźnienie w wypłacie odsetek ma związek z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy z dnia 18.01.2017 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Przedmiotową informację Spółka upubliczniła w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2017 z dnia 18.01.2017 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka