Raport ESPI nr 09

Numer: 09/2017

Data sporządzenia: 30-01-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Opóźnienie wykupu i wypłaty odsetek obligacji serii H1.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że wykup i wypłata odsetek za ósmy okres odsetkowy od obligacji serii H1 przypadających na dzień 06 lutego 2017 roku nastąpi w innym terminie niż wskazany w Warunkach Emisji Obligacji serii H1.

Opóźnienie w wypłacie odsetek ma związek z postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy z dnia 18.01.2017 r. o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego. Przedmiotową informację Spółka upubliczniła w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2017 z dnia 18.01.2017 r.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka