Raport EBI nr 04

Numer: 04/2017

Data sporządzenia: 13-02-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Treść raportu:

            Zarząd Spółki MARKA S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, że Spółka dokonuje zmiany wskazanego w raporcie bieżącym Spółki nr 47/2016 terminu przekazania raportu rocznego za rok 2016 z 13 czerwca 2017 r. na 31 maja 2017 r.

Niniejszym raportem Zarząd Spółki podaje ponownie do publicznej wiadomości nowy termin przekazania raportu rocznego za 2016 rok:         

Raport roczny za 2016 rok – 31 maja 2017 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka