Raport ESPI nr 13

Numer: 13/2017

Data sporządzenia: 27-02-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27.02.2017 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 7193, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, w sprawie postępowania restrukturyzacyjnego Marka Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 1/17, iż Nadzorca Sądowy złożył spis wierzytelności. W przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnik może zgłosić zastrzeżenia co do umieszczenia wierzytelności w spisie wierzytelności.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka