Raport ESPI nr 14

Numer: 14/2017

Data sporządzenia: 13-03-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Ustanowienie kuratora obligatariuszy

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 5/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. oraz nr 11/2017 r. z dnia 09.02.2017 r., przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu w dniu 13.03.2017 r. postanowienia Sądu Rejonowego w Białymstoku Wydział VIII Gospodarczy („Sąd”) w przedmiocie ustanowienia kuratora obligatariuszy. Na podstawie art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne Sąd do reprezentowania praw obligatariuszy, w niniejszym postępowaniu, ustanowił kuratora w osobie radcy prawnego Rafała Dyszkiewicza.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka