Raport ESPI nr 16

Numer: 16/2017

Data sporządzenia: 31-05-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne – termin zgromadzenia wierzycieli.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 15/2017 z dnia 24.05.2017 r., informuje, iż w dniu 31.05.2017 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 21025, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

Treść ogłoszenia:

„Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w dniu 13 czerwca 2017 r. godz. 10:00, s. B221, w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103, odbędzie się zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem częściowym w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika MARKA S.A. w restrukturyzacji w Białymstoku.”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka