Raport ESPI nr 18

Numer: 18/2017

Data sporządzenia: 13-06-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Przyjęcie układu częściowego na Zgromadzeniu Wierzycieli.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 r. odbyło się Zgromadzenie Wierzycieli.

Sędzia komisarz, działając na podstawie art. 97 Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r. („Ustawa”), zatwierdził spis wierzytelności. Następnie przeprowadzono głosowanie nad układem.

Za propozycjami układowymi głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 9 924 606,26 zł, przeciwko propozycjom głosowali obligatariusze reprezentujący wierzytelności w kwocie: 564 759,64 zł.

Prawa i obowiązki obligatariuszy na Zgromadzeniu Wierzycieli wykonywał, powołany przez Sąd Restrukturyzacyjny, Kurator obligatariuszy radca prawny Rafał Dyszkiewicz - ustanowiony Postanowieniem Sądu z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt VIII GRp 1/17, na podstawie art. 363 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2015, poz. 978 ze zm.).

Większość obligatariuszy głosowała za przyjęciem układu częściowego, spełniając przesłanki określone w art. 186 Prawa Restrukturyzacyjnego. W wyniku głosowania układ częściowy został przyjęty. Sędzia komisarz stwierdził przyjęcie układu częściowego o treści zgodnej z propozycjami układowymi Spółki. Termin posiedzenia Sądu, którego przedmiotem będzie zatwierdzenie układu został wyznaczony na dzień 18.07.2017 r.

Zarząd Spółki pragnie podziękować obligatariuszom za zaufanie, które udzielili Spółce głosując za przyjęciem układu częściowego.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka