Raport EBI nr 15

Numer: 15/2017

Data sporządzenia: 22-06-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Wypowiedzenie Umowy z Autoryzowanym Doradcą.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść raportu:

                Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) informuje, iż dnia 22 czerwca 2017 roku wypowiedział Umowę na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przez spółkę DSBJ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze skutkiem na dzień 22.07.2017 r.

                Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż nie przewiduje zawarcia kolejnej Umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze względu na obniżenie kosztów prowadzonej działalności.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka