Raport ESPI nr 20

Numer: 20/2017

Data sporządzenia: 28-06-2017 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 28.06.2017.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

            Zarząd MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji, które zwołane zostało na dzień 28 czerwca 2017 roku („Walne Zgromadzenie”).

            Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 3.918.658 (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt osiem) głosów, co stanowiło 80,93% (słownie: osiemdziesiąt i dziewięćdziesiąt trzy setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:              

  1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA w dniu 28.06.2017.pdfpdf icon

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka