Raport ESPI nr 21

Numer: 21/2017

Data sporządzenia: 12-07-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – Ogłoszenia Wymagane przez Prawo Restrukturyzacyjne – zatwierdzenie spisu wierzytelności i przyjęcie układu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 rozporządzenia MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 18/2017 z dnia 13.06.2017 r., informuje, iż w dniu 07.07.2017 r. obwieszczono w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pozycja 26454, ogłoszenie Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy.

Treść ogłoszenia:

„Sąd Rejonowy w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy, ogłasza, że w sprawie przyspieszonego postępowania układowego częściowego MARKA Spółka Akcyjna w restrukturyzacji w Białymstoku, sygn. akt VIII GRp 1/17, 13.06.2017 roku Sędzia komisarz:

I. Na podstawie art. 97 ust. 1 Prawa restrukturyzacyjnego zatwierdził spis wierzytelności złożony przez nadzorcę sądowego,

II. Stwierdził przyjęcie układu na następujących warunkach: Układ częściowy dłużnika MARKA S. A. w Białymstoku zakłada spłatę należności oraz odsetek w 100%, ale z odroczonym terminem płatności zgodnie z brzmieniem art. 156 pkt 1 ust. 1 ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Propozycje układu częściowego obejmują jedynie obligatariuszy. Harmonogram spłat uwzględnia kolejność ustawionych zabezpieczeń (zastawów rejestrowych).

Harmonogram spłat:

1. 31.03.2019 r. - obligatariusze serii E otrzymają 53,3% kwoty głównej obligacji plus odsetki. Kwota spłaty 1.012.863,56 zł (w tym kwota główna 800.000 zł plus odsetki 212.863,56 zł);

2. 30.06.2019 r. - obligatariusze serii E otrzymają 46,70% kwoty głównej plus odsetki, obligatariusze serii F otrzymają 40,00% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.160.515,97 zł (w tym kwota główna 900.000 zł i odsetki 260.515,97 zł);

3. 30.09.2019 r. - obligatariusze serii F otrzymają 60% kwoty głównej plus odsetki, obligatariusze serii H1 otrzymają 35% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.286.068,90 zł (w tym kwota główna 1.000.000 zł i odsetki 286.068,90 zł;

4. 31.12.2019 r.- obligatariusze serii H1 otrzymają 47,50% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.234.596,58 zł (w tym kwota główna 950.000 zł i odsetki 284.596,58 zł);

5. 31.03.2020 r. - obligatariusze serii H1 otrzymają 17,50% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii H2 otrzymają 38,90% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii J otrzymają 38,90% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.115.853,59 zł (w tym kwota główna 850.000 zł i odsetki 265.853,59 zł);

6. 30.06.2020 r. - obligatariusze serii H2 otrzymają 61,10% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii J otrzymają 61,10% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii M otrzymają 6,7% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.174.230,66 zł (w tym kwota główna 885.000 zł i odsetki 289.230,66 zł);

7. 30.09.2020 r. - obligatariusze serii M otrzymają 60% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.207.134,25 zł (w tym kwota główna 900.000 zł i odsetki 307.134,25 zł);

8. 31.12.2020 r. - obligatariusze serii M otrzymają 33,30% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii N otrzymają 2,7% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.102.547,95 zł (w tym kwota główna 800.000 zł plus odsetki 302.547,95 zł);

9. 31.03.2021 r.- obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 996.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 296.876,71 zł);

10. 30.06.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.157.238,36 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 357.238,36 zł;

11. 30.09.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.175.386,30 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 375.386,30 zł;

12. 31.12.2021 r. - obligatariusze serii N otrzymają 7,3% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.193.534,25 zł (w tym kwota główna 800.000 zł i odsetki 393.534,25 zł);

13. 31.03.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.059.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 359.876,71 zł);

14. 30.06.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.059.876,71 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 375.583,56 zł);

15. 30.09.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.169.424,66 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 419.424,66 zł);

16. 31.12.2022 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.186.438,36 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 436.438,36 zł;

17. 31.03.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,9% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.042.671,23 zł (w tym kwota główna 650.000 zł i odsetki 392.671,23 zł);

18. 30.06.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.138.583,56 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 438.583,56 zł;

19. 30.09.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota do spłaty 1.154.463,01 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 454.463,01 zł);

20. 31.12.2023 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,4% kwoty głównej plus odsetki. Kwota do spłaty 1.170.342,47 zł (w tym kwota główna 700.000 zł i odsetki 470.342,47 zł);

21. 31.03.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,5% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.016.613,70 zł (w tym kwota główna 600.000 zł i odsetki 416.613,70 zł);

22. 30.06.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 5,5% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.030.076,71 zł (w tym kwota główna 600.000 zł i odsetki 430.076,71 zł);

23. 30.09.2024 r. - obligatariusze serii N otrzymają 6,8% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 1.304.609,59 zł (w tym kwota główna 750.000 zł i odsetki 554.609,59 zł);

24. 31.12.2024 r. - obligatariusze serii I otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Kwota zapłaty 869.863,01 zł (w tym kwota główna 500.000 zł i odsetki 369.863,01 zł);

25. 31.03.2025 r. - obligatariusze serii L2 otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Obligatariusze serii L4 otrzymają 100% kwoty głównej plus odsetki. Kwota spłaty 636.549,37 zł (w tym kwota główna 378.000 zł i odsetki 258.549,37 zł).”

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka