Raport ESPI nr 28

Numer: 28/2017

Data sporządzenia: 28-09-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Uchylenie uchwały Giełdy w sprawie szczególnego oznaczenie akcji spółki Marka S.A. w restrukturyzacji.

Podstawa prawna:

Inne uregulowania.

Treść raportu:

Zarząd Marka S.A. w restrukturyzacji („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 27 września 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie („Zarząd Giełdy”) podjął Uchwałę nr 1148/2017 w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Giełdy z dnia 19 stycznia 2017 r.

Treść uchwały nr 1148/2017 Zarządu Giełdy:

„Uchwała Nr 1148/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Giełdy z dnia 19 stycznia 2017 r.

§ 1

Na podstawie § 20 ust. 4 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić Uchwałę Nr 65/2017 Zarządu Giełdy z dnia 19 stycznia 2017 r. sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki MARKA S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Spółka informuje, że treść Uchwały Nr 65/2017 Zarządu Giełdy z dnia 20 stycznia 2017 r. została opublikowana w RB ESPI nr 06/2017 z dnia 20.01.2017 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka