Raport ESPI nr 32

Numer: 32/2017

Data sporządzenia: 19-10-2017 r.

Spółka: MARKA S.A.

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Marka S.A. z siedzibą w Białymstoku, zwołanym na dzień 19.10.2017.

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt. 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5%

Treść raportu:

            Zarząd MARKA S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Białymstoku podaje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MARKA S.A. w restrukturyzacji, które zwołane zostało na dzień 19 października 2017 roku („Walne Zgromadzenie”).

            Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2017 roku reprezentowani byli akcjonariusze posiadający prawo do 3.719.149 (słownie: trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowiło 76,81% (słownie: siedemdziesiąt sześć i osiemdziesiąt jeden setnych procent) ogólnej liczby głosów w Spółce.

Załączniki:              

  1. Wykaz akcjonariuszy Marka S.A. w restrukturyzacji posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA w dniu 19.10.2017.pdfpdf icon

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka