Raport EBI nr 28

Numer: 28/2017

Data sporządzenia: 29-11-2017 r.

Spółka: MARKA S.A. w restrukturyzacji

Temat: Umowa – badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Treść raportu:

Zarząd spółki Marka S.A. w restrukturyzacji informuje, że w dniu 29.11.2017 r. została zawarta umowa z Firmą Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, której przedmiotem jest przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki za rok 2017.

Firma Biegłych Rewidentów „Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, wpisana jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3515 i została wybrana przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 15.11.2017 roku (Uchwała nr 1).

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Prezes Zarządu: Jarosław Konopka